V Bikerajd Lisich Skałek


Zapisanych: 45/300. Zapisy do: 06-09-2019

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Płeć

Email (opcjonalnie)

Drużyna

Dystans- wybierz !

Akceptuję regulamin zawodów regulamin

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na udziału w zawodach sportowych, nie mam żadnych przeciwwskazań medycznych do wzięcia udziału w zawodach sportowych o charakterze wytrzymałościowym oraz nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w zawodach.

Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną i akceptuję jej postanowienia