8h / 1km Bieg i NW indywidualnie


Zapisanych: 14/100. Zapisy do: 2023-05-12

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Płeć

Email (opcjonalnie)

Dyscyplina

Akceptuję regulamin zawodów regulamin

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na udziału w zawodach sportowych, nie mam żadnych przeciwwskazań medycznych do wzięcia udziału w zawodach sportowych o charakterze wytrzymałościowym oraz nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w zawodach.

href=http://tritime.pl/data/files/81/klauzula_informacyjna.pdf>Klauzula informacyjna