Transplantacja Jesteśmy na Tak


Zapisanych: 97/350. Zapisy do: 18-05-2023

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Płeć

Email (opcjonalnie)

Dystans (wybierz !)

Akceptuję regulamin zawodów regulamin

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na udziału w zawodach sportowych, nie mam żadnych przeciwwskazań medycznych do wzięcia udziału w zawodach sportowych o charakterze wytrzymałościowym oraz nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w zawodach.

Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną i akceptuję jej postanowienia Klauzula informacyjna