II Rydzyna Run


Zapisanych: 111/250. Zapisy do: 18-04-2023

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Płeć

Email (opcjonalnie)

Dystans

Akceptuję regulamin zawodów regulamin

Oświadczam, że jestem fizycznie przygotowany, zdrowy i zdolny do udziału w II Rydzyna Run i startuję na własną odpowiedzialność.Oświadczam, że uczestniczę w II Rydzyna Run na własne ryzyko, świadom czyhających zagrożeń dla mojego zdrowia i życia. Jestem zdolny/ zdolna do udziału w zawodach (ukończone 18 lat), nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mi uczestniczenie w nich oraz startuję na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101, poz. 1095).

Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną i akceptuję jej postanowienia Klauzula informacyjna