III Bieg w Krainie Muflonów - biegniemy dla M


Zapisanych: 145/300. Zapisy do: 15-04-2023

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Płeć

Email (opcjonalnie)

Dystans

Akceptuję regulamin zawodów regulamin

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na udziału w zawodach sportowych, nie mam żadnych przeciwwskazań medycznych do wzięcia udziału w zawodach sportowych o charakterze wytrzymałościowym oraz nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w zawodach.

Akceptuję regulamin zawodów regulamin