Pierwszy Rajd Krzemka - Gmina Krzemieniewo


Zapisanych: 27/30. Zapisy do: 20-10-2019

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Płeć

Email (opcjonalnie)

Imię pilota

Moje auto to Mazda MX-5

Tablice rejestracyjne

Kierowca to mieszkaniec gminy Krzemieniewo

Akceptuje regulamin zawodów dostępny pod adresem www.gck.krzemieniewo.pl/rajdkrzemko.pdf

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na udziału w zawodach sportowych, nie mam żadnych przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach sportowych oraz nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w zawodach.

Zgadzam się na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach zapisu na zawody. Administratorem danych jest Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgadzam się, aby moje imię i nazwisko oraz imię pilota było publikowane na stronie zapisów na zawody.