III Bieg Droga do Emaus


Zapisanych: 45/250. Zapisy do: 06-04-2020

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Płeć

Email (opcjonalnie)

Dystans

Gmina Włoszakowice

Akceptuję regulamin zawodów regulamin

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na udziału w zawodach sportowych, nie mam żadnych przeciwwskazań medycznych do wzięcia udziału w zawodach sportowych o charakterze wytrzymałościowym oraz nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w zawodach.

Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną i akceptuję jej postanowienia Klauzula informacyjna