4 PBŚM, Nordic Walking 5km


Zapisanych: 14/100. Zapisy do: 25-06-2020

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Płeć

Email (opcjonalnie)

Miasto

Akceptuję regulamin zawodów regulamin

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na udziału w zawodach sportowych, nie mam żadnych przeciwwskazań medycznych do wzięcia udziału w zawodach sportowych o charakterze wytrzymałościowym oraz nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w zawodach.

Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną i akceptuję jej postanowienia Klauzula informacyjna