II Otwarty Turniej Mölkky w Krzemieniewie - 21.8.2020


Zapisanych: 5/16. Zapisy do: 15-08-2020

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Płeć

Email (opcjonalnie)

Nazwa drużyny

Imię pierwszego zawodnika

Imię drugiego zawodnika

Miejscowość

Znam zasady gry i jako drużyna będziemy przestrzegać zasad Fair Play. Rozumiem, że opłata startowa w wysokości 1 zł jest pobierana w celu weryfikacji danych uczestnika i deklaruje ja opłacić w ciągu kilku godzin od momentu rejestracji.

Oświadczam, że stan zdrowia zawodników pozwala na udziału w zawodach sportowych, nie ma żadnych przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach sportowych oraz nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające drużynę z udziału w zawodach. Rejestrując zgłoszenie drużyny omówione informacje zostały sprawdzone i potwierdzone.

Zgadzam się na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach zapisu na zawody. Administratorem danych jest Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgadzam się, aby moje imię i nazwisko oraz imię pilota było publikowane na stronie zapisów na zawody.